начало за нас персонал връзки контакти  
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


Група по Молекулна Електронна Спектроскопия

Научната дейност на Групата по Молекулна Електронна Спектроскопия включва експериментални изследвания (UV-VIS абсорбция, статична и динамична флуоресцентна спектроскопия в различни среди) за изясняване връзката между химичната и електронната структура на органични съединения с процесите на излъчвателна и безизлъчвателна дезактивация на техните синглетни и триплетни възбудени състояния. Нашите изследвания са насочени към възможността за приложение на изследваните съединения като: фотосенсибилизатори за фотодинамична терапия, флуоресцентни лазерни багрила; флуоресцентни маркери за полимери, биополимери и наночастици и др. Научните изследвания на групата са фокусирани върху:

  • Фотофизични изследвания на фталоцианини и порфирини като фотосенсибилизатори за фотодинамична терапия на злокачествени тумори, патогенни микроорганизми или за пречистване на отпадъчни води.
  • Фотофизични изследвания на флуоресцентни маркери за идентифициране, количествено определяне и охарактеризиране на биомолекули и протеини с възможност за приложение в молекулярната биология, микробиологията и медицината.
  • Изследване на динамиката на процесите при оптично възбуждане на фотоактивни молекули и съединения.
  • Определяне на времената на живот на възбудените състояния на флуоресценти молекули и съединения.
  • Фотофизични изследвания върху флуоресцентните и абсорбционните свойства на широк кръг органични съединения чрез абсорбционна, флуоресцентна и резонансно разсейвателна спектроскопия.
  • Спектроскопия с бяла светлина за изследване на разсейвателните спектри на различни молекули и частици в емулсии и разтвори, с цел определяне на средния им размер.

Оптично възбуждане

Лабораторията извършва изследванията посредством следната апаратура:

  • UV-VIS Спектрофотометър Lambda 25 (Perkin Elmer) - абсорбционни спектри в разтвори при стайна температура

  • Спектрофлуориметър LS55 (Perkin Elmer) - флуоресцентни спектри в разтвор при стайна температура

Спектрофлуориметър LS55

  • Спектрофлуориметър FluoroLog3 (HORIBA JY Inc.) за „steady-state and time-resolved” спектроскопия

Спектрофлуриметър FluoroLog3

  • Спектрометър Ocean Optics QE6500 с висока спектрална резолюция (0.3 нм), с висока чувствителност към оптични сигнали с нисък интензитет и възможности за реализиране на нестандартни схеми за спектрални изследвания

Спектрометър Ocean Optics QE6500

-----------------------------------

Услуги, ценоразпис и заявка

 

За контакти:

ИМЕ

СТАЯ

ТЕЛЕФОН

E-МАЙЛ

Иван Ангелов

107
9606-176
ipangelov@orgchm.bas.bg

 
 


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker