начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 
 
 

International Summer Schools on Instrumental Analysis for students from South-Eastern Europe

• Application of GC and UV-VIS methods for terpenes, pesticides and anthocyanins determinations in wine, Skopje, R. Macedonia, 07th – 14th July 2013

• Application of FTIR spectroscopy and X-ray diffraction for analysis of food and food additives, Sofia, Bulgaria, 14th – 21st July 2013

Лекционен курс: Изолиране на протеини и анализ със съвременни методи и техники

Лектор: Доц. д-р Павлина Долашка

февруари/март 2013 г
 

НАГРАДА ЗА НАШИ КОЛЕГИ -
доц. д-р Павлина Долашка и колектив

International Workshop "Sensing Applications of Supramolecular Chemistry", Plovdiv, Bulgaria, 25-27 March 2013

Поздравления за колегите доц. П.Долашка и гл.ас. П. Денев, носители на наградата „Питагор” 2013 в съответните области.

Връзка към сайта на президентството - снимки от награждаването.

НАШАТА КОЛЕЖКА доц. д-р Павлина Долашка е номинирана за годишната награда на МОМН за наука „Питагор” за 2013 г. за съществен принос за развитие на науката в България в областта на биомедицинските науки. Церемонията по връчването на наградите ще бъде на 21 май 2013 г. от 19:00 часа, в хотел „Шератон”.

НАШИЯТ КОЛЕГА гл.ас. д-р Петко Недялков Денев спечели наградата на БАН за млади учени „Проф. Марин Дринов” за 2013 г. в направление Биомедицина и качество на живот.

Д-р Петко Денев е номиниран и за голяма награда на МОМН „Питагор” за наука за млад учен за 2013 г.

 

14th Central and Eastern European NMR Symposium & 14th Central and Eastern European Bruker Users’ Meeting, Golden Sands, Bulgaria, 16-19 September 2012
“Southeast European Network on Phytochemistry and Chemistry of Natural Products for Green and Sustainable Growth” (SEE PhytoChemNet)

50 години Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия:

На 8 и 9 октомври 2009 г. в ИОХ-ЦФ ще се проведе МЛАДЕЖКА ПОСТЕРНА СЕСИЯ, посветена на 140 годишнината от основаването на БАН


FEBS SOFIA SCHOOL OF PROTEIN SCIENCE
21-26 September 2009

SOFIA SCHOOL OF PROTEIN SCIENCE
17-19 September 2008

Partially sponsored by the American Biophysical Society
Семинар "Практическо обучение за подготовка на проекти по Седма Рамкова Програма на Европейския Съюз" - 26-27 февруари 2008 г.
   
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS 2004 CAS - ENVIRONMENT ANALYSIS
   
 

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker