начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL

Годишен отчет за дейността на ИОХ-ЦФ през 2017 г.
Публикационна активност на служителите от ИОХЦФ през 2017 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХ-ЦФ през 2016 г.
Публикационна активност на служителите от ИОХЦФ през 2016 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХ-ЦФ през 2015 г.
Публикационна активност на служителите от ИОХЦФ през 2015 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХ-ЦФ през 2014 г.
Публикационна активност на служителите от ИОХЦФ през 2014 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХ-ЦФ през 2013 г.
Публикационна активност на служителите от ИОХЦФ през 2013 г.

 

Годишен отчет за дейността на ИОХ-ЦФ през 2012 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХ-ЦФ през 2011 г.

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker