МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Весела Кънчева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Весела Кънчева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

доц. Калина Данова;
проф. Петко Денев;
проф. Таня Цончева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

чл-кор Вася Банкова

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Маргарита Попова

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

Даниела Бътовска

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Павлина Долашка

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

доц. Бойко Цинцарски

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Антоанета Трендафилова

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

Адриана Славова-Казакова;
доц. Бойко Цинцарски;
проф. Весела Кънчева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Павлина Долашка;
доц. Стефан Маринов

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Павлина Долашка

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

доц. Красимира Идакиева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

доц. Стефан Маринов

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Владимир Димитров

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

доц. Калина Данова

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Петко Денев

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

Александър Долашки

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Антоанета Трендафилова

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

доц. Ваня Мантарева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

Надежда Маркова

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

доц. Стефан Филипов;
Цветелина Дончева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Весела Кънчева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Павлина Долашка

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Таня Цончева

Координатор от
ИОХЦф-БАН:

проф. Весела Кънчева