Информация за маски с активен въглен може да получите на телефон 0895 110 112.

Контакти

ДИРЕКТОР

проф. д-р Ваня Куртева
(+359 2) 9606 156
director*

ЗАМ. ДИРЕКТОР

доц. д-р Калина Алипиева
(+359 2) 9606 137
kalina.alipieva*
доц. д-р Светлана Момчилова
(+359 2) 9606 135
svetlana.mochilova*

НАУЧЕН СЕКРЕТАР

проф. д-р Антоанета Трендафилова
(+359 2) 9606 144
antoaneta.trendafilova*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Донка Димитрова
(+359 2) 9606 115
donka.dimitrova*

СЧЕТОВОДСТВО

(+359 2) 9606 128
Венелина Христова
venelina.hristova*
Надя Колева
nadia.koleva*
Пламен Илчев
plamen.ilchev*

КАНЦЕЛАРИЯ

(+359 2) 9606 112
office*
Камелия Доганова
kameliya.doganova*

PR

доц. д-р Калина Данова
(+359 2) 9606 141
kalina.danova*

ОРГАНИЗАТОР КАДРИ

Анна Алексиева
(+359 2) 9606 113
anna.aleksieva*

НЕПРОЛИЗИН

Пламен Христов
(+359 2) 9606 174
plamen.hristov*
проф. дн Петър Недков
(+359 2) 9606 192
pnedkov*

*Електронната поща се образува след добавяне на @orgchm.bas.bg към името

ЗА АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ:

проф. Ваня Куртева

(+359 2) 9606 156


КАРТА

Ул. "Aкад. Гeорги Бончев",
Бл. 9, 1113 София,
БЪЛГАРИЯ
Градски транспорт:
Спирка: "ж.к. Изток"
автобуси: 84; 184; 280; 305; 306
"Автостанция Гео Милев"
автобуси: 1; 3; 5; 6; 11; 75
Спирка: "ж.к. Изток"
тролеи: 4; 5; 8; 11
Спирка:"ж.к. Гео Милев"
трамваи: 20; 23