Вътрешна информация

Методика

📄 Актуална методика за провеждане на атестация на служителите в БАН 📄 Информация за провеждане на междинна атестация на служителите в ИОХЦФ-БАН - 2020 г.

Бланки

📃 АТЕСТАЦИОННА КАРТА за извършване на междинна атестация на служителите в ИОХЦФ за 2020 г. 📃 Бланка относно участието на служители от ИОХЦФ-БАН в проекти (договори) 📃 Модел за оформяне на данните към Атестационна карта 📃 Модел за подреждане на доказателствен материал за атестация за 2020 г.

Бланки

📃 Бланка на ИОХЦФ-БАН 📃 Бланка на ИОХЦФ-БАН (на английски език) 📃 Бланка за отчет на командировка 📃 Финансов отчет на командировка 📃 Бланка за отчет 📃 Бланка - молба за отпуск 📃 Бланка за проект с БАН-ЦУ и по ЕБР 📃 Финансово предложение за закупуване на разтворители, химикали и
консумативи
📃 Процедура за изпълнение на предложения за поемане на разходи в
ИОХЦФ-БАН
📃 Таблица (time sheet) за отчитане на работата по договори 📃 Примерен доклад за достъп

Образци

📃 Образец на договор между възложител и ИОХЦФ-БАН 📃 Опростен образец на договор между възложител и ИОХЦФ-БАН 📃 Образец на приемо-предавателен протокол 📃 Образец на споразумение за сътрудничество

Заявки🛫 Бланка за самолетни билети

След попълване се изпраща едновременно на следните е-майли:
📧 atlas@orgchm.bas.bg и 📧 ticket@atlas-travels.net

Важна информация!

Уважаеми колеги,
Всяка покупка на билет за полети, изпълнявани от „България Еър“ трябва да бъде съпътствана с бланка. Молим да я попълните и да я предадете на кабинен състав по време на полет.

Разтворители за хроматография


Разтворители за високоефективна течна хроматография (HPLC)
(позиция 1)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс
Разтворители за газова хроматография с мас-спектрален детектор (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрален детектор (LC-MS)
(позиция 2) Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Разтворители за спектрофотометрия
(позиция 3)


Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение и интермедиати за органичен синтез


Химикали за фин органичен синтез
(позиция 1)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс
Биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение
(позиция 2) Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Интермедиати за органичен синтез
(позиция 3)
Таблица Алтерлаб 📃Заявка Алтерлаб

Лабораторна стъклария

Лабораторна стъклария
Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Химикали

ХБПЕ

ХПВ

ХЛ

ЯМР

ОСС

СОА

ОРММ

ХТГ

Протоколи от Настоящия нс

📄 Протокол №1 от 14 януари 2021 г. 📄 Протокол №2 от 18 януари 2021 г. 📄 Протокол №3 от 27 януари 2021 г. 📄 Протокол №4 от 28 януари 2021 г.

Решения

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ


📆 Дата: 11 февруари (четвъртък) 2021 г. 🕑 Час: 14:00 🏠 Microsoft Teams
Покана

Предстоящо събрание

📆 Няма насрочена дата

Протоколи от 2020