начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
     
 
  Център за компетентност
 

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия към Българската Академия на Науките отбеляза 150-тата годишнина от основаването на БАН и 59-тата годишнина на Института с двудневна научна сесия, провела се на 17 и 18 април 2019 г. Бяха представени стартиралите през тази година Национални научни програми и Европейски проекти, изпълнявани в Института. Бяха връчени грамоти на учениците, представили постери, и наградени отличените постери. Сесията завърши с дискусия на чаша вино. Подробности за сесията тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, съгласно решение на НС, предлагаме ви Проект на ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията по академична етика към ИОХЦФ-БАН (тук). В срок до 17 часа на 22.04.2019 г. (понеделник) може да подавате в Канцеларията на ИОХЦФ предложения за участници в Комисията, както и за промени в правилника.

-------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 03.04.2019 г. е сключен договор № 03/02.04.2019 за самолетни билети между ИОХЦФ-БАН И АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. На страницата на ИОХЦФ, раздел „Нормативни документи, вътрешна информация, формуляри“ е качена бланка за заявка на самолетни билети. Важни подробности относно попълването на бланката може да се намерят тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги, при изпълнение на Програмата за млади учени и постдокторанти трябва да се изказват благодарности под съответната публикация/патент/модел/сорт или др. със следния текст подаден ни от МОН: This work was supported/(partially supported) by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Research Programme “Young scientists and postdoctoral students” approved by DCM # 577/17.08.2018 and by…..(ако има друг проект).

-------------------------------------------------

ИНСТИТУТЪТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2018-2019 г. Подробности тук

-------------------------------------------------

Българското фитохимично сдружение обявява за втора поредна година национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г. за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година на дете. Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации. Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април 2019 г. Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания" отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на постоянни научно-експертни комисии или като оценители. Необходимата документация може да се намери тук

-------------------------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия и Институтът по Микробиология "Стефан Ангелов" - БАН имат честта да организират съвместно Четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до аптечния рафт/4th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2019), която ще бъде проведена в Албена, България, от 29.05 до 01.06. 2019 г. Подробности за конференцията може да намерите на сайта http://www.icnpu.com/2019/

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на промените в указанията към бланката за финансово предложение. Промените важат за 2019 г. и засягат обхвата, броя и номерацията на позициите. Моля попълнете заявката за планирани разходи за 2019 г. съгласно указанията, описани в нея.

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker