начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 
  Център за компетентност
 

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Необходимите декларации във връзка с участие в обявените конкурси на ФНИ-2018 може да намерите тук. Моля да обърнете внимание, че приложените бланки не са окончателни. Преди да се предадат за подпис е необходимо да бъдат модифицирани според конкретния проект и участниците в него. Желателно е декларациите да не надхвърлат една страница.

-------------------------------------------------

Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН организира Втора международна конференция по био-антиоксиданти (BIO-ANTIOXIDANTS 2018), която ще се проведе от 7 до 10 септември 2018 г. в СПА Хотел Романс Сплендид в курорта Свети Константин и Елена близо до Варна. Всички млади учени (млади изследователи, докторанти, пост докторанти, студенти) и ученици са добре дошли да участват във 2-рата Младежка научна школа по био-антиоксиданти (МЛАДИ БИО-АНТИОКСИДАНТИ 2018). Основната тема на конференцията тази година е:

"Природни био-антиоксиданти и техни синтетични аналози - благоприятен ефект върху човешкото здраве"

Можете да се регистрирате и да изпратите резюмета за участие на сайта на конференцията: https://www.bio-antioxidants2018.com

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на промените в указанията към бланката за финансово предложение. Промените важат за 2018 г. и засягат обхвата, броя и номерацията на позициите

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker