начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


  ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Срок за подаване на документите: от 22.05.2020 г. до 28.05.2020 г. Подробности за конкурса тук
  ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС За попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Срок за подаване на документите: от 26.08.2019 г. до 5.09.2019 г. Подробности за конкурса тук
  ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС За попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Срок за подаване на документите: от 16.04.2019 г. до 22.04.2019 г. Подробности за конкурса тук
  ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Срок за подаване на документите: от 04.04.2019 г. до 12.04.2019 г. Подробности за конкурса тук
  ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Срок за подаване на документите: от 21.01.2019 г. до 11.02.2019 г. Подробности за конкурса тук
  ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срок за подаване на документите: от 12.10.2018 г. до 19.10.2018 г. Подробности за конкурса тук
  ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срок за подаване на документите: от 12.10.2018 г. до 19.10.2018 г. Подробности за конкурса тук
  ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС За попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Срок за подаване на документите: от 22 юни до 3 юли 2018 г. Подробности за конкурса тук

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker