начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


КОНТАКТИ

 

Директор: проф. дн Светлана Симова

Тел.: (+359 2) 9606 140

e-mail
 

Зам. директор: проф. д-р Ваня Куртева

Тел.: (+359 2) 9606 156

e-mail

 

Зам. директор: доц. д-р Калина Алипиева

Тел.: (+359 2) 9606 137

e-mail
 

Научен секретар: проф. д-р Маргарита Попова

Тел.: (+359 2) 9606 111

e-mail
 

Главен счетоводител: Донка Димитрова

Тел.: (+359 2) 9606 115

e-mail

 

Администрация:

Организатор кадри: Анна Алексиева, Тел.: (+359 2) 9606 113

Канцелария: Анна Алексиева и Камелия Доганова

Тел.: (+359 2) 9606 112

e-mail

Адрес:

Ул. Aкад. Г. Бончев, Бл. 9,
1113 София, БЪЛГАРИЯ

Факс: (0359 2) 8700 225

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker