начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

ПРЕДСТОЯЩ СЕМИНАР

Дата
Съобщение
Тема, лектор
4 юни 2020 г.

от 10.00 ч., чрез електронната платформа MS Teams

Публичната защита на дисертационния труд за придобиване на научната степен „доктор на науките“ на доц. д-р инж. Стефан Пенчев Маринов. Тема: „Развитие и приложение на редукционния пиролиз при изследване формите на органична сяра и състава на органичната маса на изкопаеми твърди горива и биомаса“

АРХИВ

Семинари проведени през периода 2014-2020 година
8 октомври 2019 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 ч. - дискусия

Лекция на д-р Enkelejda Goci, Head of Pharmacotherapeutic Research Center, Aldent University, Albania, на тема: "Pharmaceutical formulations with essential oils content"
12 юни 2019 г.

10.30-11.15 ч., зала 111

11.15-11.45 ч. - дискусия

Лекция на д-р Jovana Ruzic, стипендиант по програма Мария Сколдовска Кюри в Института по информационни и комуникационни технологии-БАН, на тема: "Marie Sklodowska-Curie Fellowship – why to apply and how to prepare a successful proposal?"
27 септември 2018 г.

11.00-11.45 ч., зала 111

11.45-12.15 ч. - дискусия

Лекция на Dr. Marla Spivak, University of Minnesota, USA, на тема: "Социалният имунитет на медоносните пчели - един за всички, всички за един"
4 септември 2018 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 ч. - дискусия

Лекция на Prof. Carlos Bravo-Diaz, University of Vigo, Spain, на тема: "Concentrations of antioxidants at the interfaces of oil-in-water emulsions: structure - reactivity relationships"
17 юли 2018 г.

11.00-11.45 ч., зала 111

11.45-12.15 ч. - дискусия

Лекция на Dr. Thierry Achard, Institut de Physique et Chimie des Materiaux de Strasbourg, CNRS, France, на тема: "What can we do with transition metals"
11 юли 2018 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 ч. - дискусия

Лекция на д-р Михаил Мондешки, Университет Майнц - Германия, на тема: "Conformation and dynamics of polypeptides studied by solid state NMR"
26 юни 2018 г.

15.00-15.30 ч., зала 111

15.30-15.45 ч. - дискусия

Лекция на доц. Георги Добриков на тема: "Нови съединения - биологична активност и фотофизични свойства"
23 май 2018 г.

11.00-11.45 ч., зала 111

11.45-12.15 ч. - дискусия

Лекция на Prof. Dr. Bart Devreese, Ghent University, Belgium, на тема "Рroteomic investigations into bacterial virulence and antimicrobial resistance"
15 май 2018 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 ч. - дискусия

Представяне на проектите за Центрове за компетентност и Център за върхови постижения с участие на ИОХЦФ от проф. Владимир Димитров, проф. Павлина Долашка и проф. Маргарита Попова
25 януари 2018 г.

10.00-10.45 ч., зала 111

10.45-11.00 ч. - дискусия

Лекция на д-р Вадим Скрипкин, Институт по геохимия на околната среда, Украинска национална академия, Киев, на тема "Метод за определяне на въглерод-14 и приложението му за датиране на археологични артефакти и решаване на екологични проблеми"
23 януари 2018 г.

15.00-16.00 ч., зала 111

Представяне на най-добрите работи за 2017 г., излъчени от колоквиумите на Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН
25 октомври 2017 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на Prof. Dr. Temel Ozek, Anadolu University, Turkey, на тема: "Extraction Techniques Applied for Medicinal and Aromatic Plants; History and Progresses of Medicinal Plant, Drug and Scientific Research Center (AUBIBAM)" и на Assoc. Prof. Dr. Gulmira Ozek, Anadolu University, Turkey на тема: Assessment of Medicinal and Aromatic Plants for Inhibition of Enzymes and Antioxidant Activities
1 август 2017 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на проф. Павлинка Долашка и гл. ас. Александър Долашки - ИОХЦФ, на тема: "25 години сътрудничество с проф. Фьолтер върху пептиди и протеини"
4 юли 2017 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на доц. д-р Даниела Антонова - ИОХЦФ, на тема: "Химично профилиране на българско абсолю (с мускалчeта в дисагите до Токио и обратно)"
20 юни 2017 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на проф. дн Иван Канев, Университет на Небраска–Линколн на тема: "Радикално нова идея и нов подход в изучаване строежа, функциите и аномалиите на хромозомите и причиняваните от тях болести и синдроми по хората и животните"
30 май 2017 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на доц. д-р Милена Георгиева, ИМолБ на тема: "Доказване на антитуморни, антипролиферативни и антиейджинг свойства на биологично активни вещества с методите на молекулярната биология"
28 февруари 2017 г.

15.00-15.45 ч., зала 111

Доклад на докторант Мелиха Алиосман – ИОХЦФ, на тема: "Zn (II) фталоцианини конюгирани с аминокиселини като алтернатива на антибиотиците"
24 януари 2017 г.

15.00-16.00 ч., зала 111

Представяне на най-добрите работи за 2016 г., излъчени от колоквиумите на ИОХЦФ
15 ноември 2016 г.

15.00-15.45 ч., лекция, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на проф. дн Людмил Антонов: "Супрамолекулна химия и молекулна електроника (от къде и накъде)"
12 октомври 2016 г.

15.00-15.45 ч., лекция, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Заключителна среща и представяне на основни резултати по проект PhytoBalk, финансиран по българо–швейцарската програма за научно сътрудничество 2013-2016
14 септември 2016 г.

14.00-14.45 ч., лекция, зала 111

14.45-15.15 - дискусия

Лекция на д-р Румен Воденичаров "Български трекинги в Хималаите"
17 юни 2016 г.

10.30-11.15 ч., лекция, зала 111

11.15-11.45 - дискусия

Лекция на проф. Jérôme Lacour, Département de chimie organique, Université de Genève: "Cationic Helical Derivatives to Metal-Free and Metal-Bound Ylide Chemistry"
31 май 2016 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на доц. д-р Иван Бъчваров, Физически Факултет, СУ "Св. Климент Охридски", ITMO University St. Petersburg, Russia: "Development of Ultrafast Lasers and Novel Spectroscopy Techniques at Sofia University: A Route towards New Medical and Material Science Applications"
5 април 2016 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на доц. д-р Станислав Балушев, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, Физически Факултет на СУ "Св. Климент Охридски": "Annihilation Upconversion in Confined Environment: Energy Transfer in Densely Populated Triplet Ensembles"
10 март 2016 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на проф. Стойчо Язаджиев, Физически Факултет, СУ "Св. Климент Охридски": "Нова революция във физиката: гравитационните вълни съществуват"
26 януари 2016 г.

15.00-16.10 ч., семинар, зала 111

Представяне на най-добрите работи за 2015 г., излъчени от колоквиумите на Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН
24 ноември 2015 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на доц. д-р Деница Пантaлеева, Институт по органична химия с Център по фитохимия: "Изследване на вторичната структура на протеини чрез ИЧ спектроскопия"
7 октомври 2015 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на проф. Prof. Vefa Ahsen Gebze, Technical University, Turkey: "Synthesis of N4 ligands (oximes and phthalocyanines) and their applications as chemical sensors. From the molecule to device"
15 юли 2015 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на проф. Virinder Parmar, University of Delhi, India: "Natural products inspired discovery and development of anti-oxidant, anti- inflammatory and anti-hypertensive agents"
26 май 2015 г.

16.00 ч, Заседателната зала на Факултета по химия и фармация, ул. Джеймс Баучър 1, София

Лекция на проф. Yoshihito Osada, RIKEN Advanced Science Institute, Wako, Saitama, Japan: "Thermoresponsivity as tool for organization of macromolecules – the mesoglobules"
28 април 2015 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на проф. Борис Атанасов (ИОХЦФ), на тема "Електростатика на ендонуклеазата НИКАЗА"
31 март 2015 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на доц. д-р Павлета Шестакова (ИОХЦФ), на тема "Дифузионна ЯМР спектроскопия – приложения в химията на полиоксометалатите"
24 февруари 2015 г.

15.00-15.45 ч., семинар, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Лекция на доц. д-р Ваня Мантарева (ИОХЦФ), на тема "Фотосенсибилизатори за медицината и екологията: исторически преглед и съвременни насоки на развитие"
17 февруари 2015 г.

11.00-11.45 ч., семинар, зала 111

11.45-12.15 - дискусия

Лекция на г-н Северин Северов, изследовател в "Particle Sciences Inc.", САЩ: Нанотехнологии - практическо приложение във фармацевтичната индустрия
27 януари 2015 г.

10.30-11.45 ч., семинар, зала 111

Представяне на най-добрите работи за 2014 г., излъчени от колоквиумите на Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН
20 януари 2015 г.

15.00-15.45 ч., лекция, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

"Анализ на протеини и пептиди чрез съвременни масспектрометрични методи и техники" - проф. Павлина Долашка, ИОХЦФ-БАН
21 октомври 2014 г.

15.00-15.45 ч., лекция, зала 111

15.45-16.15 - дискусия

Development of high productivity peptide synthesis process with amino acid ionic liquids. Doctor Shin-ya Furukawa - Research Institute for Bioscience Products & Fine Chemicals AJINOMOTO CO., INC., Япония
8 юли 2014 г. 11:00 - 11:45, Лекция, зала 111
11:45 - 12:15 - Дискусия
23 юни 2014 г. 11:00 - 11:45, Лекция, зала 111
11:45 - 12:15 - Дискусия
12 юни 2014 г.

15:00 - 15:45, Лекция, зала 111
15:45 - 16:15 - Дискусия

27 май 2014 г.

15:00 - 15:45, Лекция, зала 111
15:45 - 16:15 - Дискусия

29 април 2014 г.

15:00 - 15:45, зала 111
15:45 - 16:15 - Дискусия

16 април 2014 г.

11:00 - 11:45, зала 111
11:45 - 12:15 - Дискусия

25 март 2014 г.

15:00 - 16:00, зала 111
16:00 - 16:30 - Дискусия

14 февруари 2014 10:30 – 11:15, зала 111
11:15 – 11:45 - Дискусия
"Recovery of high added-value compounds from agricultural by-products" - проф. Алексиос Леандрос Скалцунис, Национален Атински Университет „Йоанис Каподистриас
28 януари 2014
15:00, зала 111
Семинари проведени през 2012-2013 година
11 декември 2012
Интердисциплинарни подходи при биотехнологичния добив на терапевтично-ценни продукти от балкански лечебни растения - гл.ас. д-р Калина Данова, ИОХЦФ
януари 2013
Проект POLINNOVA: Укрепване на изследователския и иновационен потенциал на Института по полимери към Българската академия на науките“. Финансиран по 7РП (Програма „Капацитети“) - доц. д-р Нели Косева, Институт по полимери, БАН
25 февруари 2013
Има ли ИОХЦФ - БАН научен потенциал за прилагане на "зелени" химични подходи за оползотворяване на природните ресурси на България? - проф. дхн В. Банкова и проф. дхн В. Димитров, ИОХЦФ
29 март 2013 Molecular Recognition in Chemoselective Smart Polymers - проф. Ханс Йорг Шнайдер, Саарбрюкен, Германия
23 април 2013 Полимерни нано-капсули в медицината и биотехнологията - чл.-кор. проф. Христо Цветанов, Институт по полимери, БАН
28 май 2013 Functionalization of nanoporous silica materials - проф. Агнес Сегеди, Institute of Materials and Environmental Chemistry, Hungarian Academy of Sciences
25 юни 2013
Хирални аналози на билирубина: пространствена структура и кръгов дихроизъм - проф. Стефан Бояджиев, Факултет по химия и биохимия, Медицински университет, Плевен
Представяне на Съвместния геномен център - София - акад. Атанас Атанасов, Съвместен геномен център, София
26 септември 2013
Stimuli responding polymers and polymer materials - проф. Andrzej Dworak, Centre of Polymer and Carbon Materials, Zabrze, Polish Academy of Sciences
22 октомври 2013
Processing of plant materials using supercritical fluids - проф. Zeljko Knez, University of Maribor, Slovenia
28 ноември 2013
Лаборатория „Биологично активни вещества“ – Пловдив на 30 години - доц. д-р Мария Крачанова, ЛБАВ - Пловдив


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker