начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2019 г.
Публикационна активност и цитати на ИОХЦФ през 2019 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2018 г.
Публикационна активност и цитати на ИОХЦФ през 2018 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2017 г.
Публикационна активност на ИОХЦФ през 2017 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2016 г.
Публикационна активност на ИОХЦФ през 2016 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2015 г.
Публикационна активност на ИОХЦФ през 2015 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2014 г.
Публикационна активност на ИОХЦФ през 2014 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2013 г.
Публикационна активност на ИОХЦФ през 2013 г.

 

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2012 г.

Годишен отчет за дейността на ИОХЦФ през 2011 г.

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker