начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


Академични институции

Българска Академия на Науките
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН - On-line ресурси
Химически факултет - СУ "Св. Климент Охридски"
Химикотехнологичен и металургичен университет
Химически факултет на Пловдивския университет
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 

България

Република България Министерски съвет
Народно събрание на Република България
Министерство на образованието и науката
Фонд Научни Изследвания
Регистър на научната дейност в България

 

Организации

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)
Националната федерация на труда "Химия и индустрия"
European Association for Chemical and Molecular Sciences
International Organization for Chemical Sciences in Development
Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (Фондация „ПИК”)
Chemsoc - RSC
American Chemical Society
The Royal Society of Chemistry
Chemical Society of Japan
Korean Chemical Society

 

Портали

Google
Wikipedia
www.chem-bg.com - “The Life Science portal”
ChemSpider - a free chemical structure database (owned by the RCS) providing fast text and structure search access to over 28 million structures from hundreds of data sources
Chemseer - an online resource in the field of chemical science in universities and industry.
NIST Chemistry WebBook
Organic Chemistry Resources - Organic Chemistry Resources Worldwide
The Division of Organic Chemistry - at ACS

Фирми за химикали, стъклария, научна апаратура

Лабимекс - продуктови каталози

ФОТ

Жълт магазин - ХИМ-СПЕКТЪР ООД

Валерус - Лабораторни реактиви и химикали
Лабораторна стъклария, лабораторни пособия и консумативи
Апаратура

Теоком - Реактиви,промишлени и битови химикали
Лабораторна стъклария, апарати и консумативи

MERCK

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker