начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


СЕРВИЗНИ УСЛУГИ

Синтез

http://www.glsynthesis.com/images/chemistry-services.jpg

Поръчкови синтези и изследвания – изпълнение на разнообразни синтетични трансформации. Планирането и разработването се провеждат при стриктна конфиденциалност.
>> повече информация

 


ЯМР спектри и анализ
Националният ЯМР Център към ИОХ-ЦФ е единствената в България ЯМР научна инфраструктура. Центърът предлага научна екпериза в различни научни и приложни проекти с академични и индустриални партньори като предоставя научна платформа за сътрудничество между учени от различни научни направления като органична химия, биохимия, науки за живота, нови материали и технологии, материалознание и др. Националният ЯМР Център предоставя сервизни анализи, обучение на студенти и изследователи в областта на ЯМР спектроскопията за много научни, академични и индустриални институции в страната и региона. Двата ЯМР спектрометъра са интегрирани в локалната мрежа на ИОХ-ЦФ, което осигурява бърз и удобен достъп на потребителите до спектрите.
ЗаявкаХроматографски и масспектрален анализ

Обща информация

Ценоразпис
Заявка

   
Електронни абсорбционни спектри (UV-Vis-NIR) и анализ Обща информация
Заявка
   
Абсорбционни и флуоресцентни спектри - група по Молекулна Електронна Спектроскопия Обща информация
Ценоразпис и Заявка
   
Инфрачервени спектри и анализ

Обща информация
Заявка

Ценоразпис

   
Елементен анализ Обща информация
Заявка
   
Ъгъл на въртене

Ценоразпис

Заявка

   
Стъклодувна работилница

Обща информация
Заявка

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker