начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


 

 

ИОХЦФ в медиите

Професор дхн Светлана Симова, Директор на ИОХЦФ-БАН участва в поредица на списание Българска Наука, представяща Директорите от БАН. В интервюто тя разказа за кариерното си развитие като учен, за пътя на науката в областта на ядрено-магнитния резонанс в ИОХЦФ-БАН и България, за естеството на работата си като Директор на научна организация, за ролята на науката за развитието на държавата ни, както и за специфичните разработки и проекти в ИОХЦФ-БАН. https://nauka.bg/intervyu-direktora-instituta-organichna-himiya-centar-fitohimiya-ban/

Член-кореспондент дхн Вася Банкова участва като гост в предаването "Лабиринти на познанието" на програма "Христо Ботев", където разказа за многообразието на химичното естество на пчелния прополис, неговата роля в живота на пчелите, както и приложението му при лекуване на множество заболявания при човека. Също така тя разказа за разработките на ръководената от нея научна група в ИОХЦФ-БАН по отношение на изясняване на специфичните характеристики на българския прополис, както и създаването на подходи при типизацията на прополис с различен географски произход. https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101224058

Доц. д-р Свилен Симеонов, ръководител на Лаборатория Органичен Синтез и Стереохимия от ИОХЦФ-БАН и младите учени от лабораторията гл. ас. д-р Яна Николова и ас. Жанина Петкова взеха участие в предаването „120 Минути“ по БТВ, посветено на 150 годишнината на БАН. Те разказаха за естеството на работата си в изследване на приложението на биологичноактивни вещества от природен и синтетичен произход. https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/ban-na-150-godini-nauka-mezhdu-tradiciite-i-badeshteto.html

Професор Владимир Димитров и доцент д-р Свилен Симеонов от Лаборатория Органичен синтез и стереохимия-ИОХЦФ-БАН разказаха пред телевизия България ON AIR за оборудването и изследванията върху лечебни и ароматични растения в Центъра по компетентност по проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“: https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182801-s-nova-mashina-analizirat-bilkite-v-ban

Професор Маргарита Попова от ИОХЦФ-БАН представи пред Сп. Българска Наука дейностите по разработването на възобновяеми източници в Лаборатория Органични реакции върху микропорести материали в Института: https://www.youtube.com/watch?v=kG-LVzrH-j4

Доц. д-р Светлана Момчилова от ИОХЦФ-БАН представи дейностите на Лаборатория Химия на липидите в Института пред Сп. Българска Наука: https://www.youtube.com/watch?v=n2OPFNSeWy0

Главен асистент д-р Радостина Иванова от Лаборатория органични реакции върху микропорести материали, ИОХЦФ-БАН, беше отличена с Наградата на Съюза на учените в България за 2019 (подробности тук) в категория Високи научни постижения в дисертации – Химически науки, за нейната тема „Многокомпонентни наноструктурирани катализатори на основата на мезопорести цериев и титанов оксиди: получаване, характеризиране и каталитични свойства в реакция на пълно окисление на етилацетат“, Научни консултанти: проф. д.н. Таня Цончева и доц. д-р Момчил Димитров. Награждаването беше отразено от вестник „Аз-буки“ и Наука БГ

Доц. д-р Бойко Цинцарски, ръководител на Лаборатория Химия на твърдите горива, ИОХЦФ-БАН https://youtu.be/xalm8IyoDZw , както и младите учени от Лабораторията гл. ас. д-р Иванка Стойчева https://www.youtube.com/watch?v=JiDKxiI6jzw и Миглена Василева (химик) https://www.youtube.com/watch?v=rC9QK77dPLQ представиха пред списание Българска Наука тематиката на Лабораторията, както и някои от проектите, разработвани в нея.

Професор Павлина Долашка от Лаборатория Химия и биофизика на протеини и ензими, ИОХЦФ-БАН представи дейностите и новата апаратура, закупена по проекта за изграждане на Центъра за компетентност Clean&Circle, както и работата по проекта по Националната научна програма за персонализирана медицина BioActiveMed https://www.youtube.com/watch?v=a95tnpoyefI

Професор Павлина Долашка и гл. ас. д-р Александър Долашки от Лаборатория Химия и биофизика на протеини и ензими разказаха за изследванията си в Лабораторията, както и за случайното откритие на регенериращия ефект на субстанция, получена от градински охлюви и последвалите научни изследвания довели да охарактеризирането и практическото приложение на резултатите в препарати за облекчаване симптоматиката сироп на гастрит, колит и язва, гел за рани, както и редица козметични продукти: https://www.tvevropa.com/2019/10/kak-balgarski-ucheni-razkriha-lechebnoto-chudo-na-ohlyuvite/

Във връзка със награждаването на млади учени от БАН, по случай 150 годишнината от създаването на Академията, на 3.10.2019 г., БТВ излъчи интервю с гл. ас. д-р Йордан Георгиев от от Лаборатория Биологично активни вещества, ИОХЦФ-БАН – Пловдив. Д-р Георгиев разказа за работата си в Академията, както и за тематиката на наградения си проект на тема: „Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на водно-екстрахируемите полизахариди от древния родопски ендемит Haberlea rhodopensis Friv. (Орфеево цвете)“: https://btvnovinite.bg/bulgaria/mladi-balgarski-ucheni-s-nagradi-za-svoite-postizhenija.html?fbclid=IwAR1daNLprCCRNW0t2A9A-ZZeaz2b2FulS3h7hA4QAYJk00epF0eVWpR6ypw

Главен асистент д-р Йордан Георгиев от Лаборатория Биологично активни вещества, ИОХЦФ-БАН – Пловдив представи резултати от своите изследвания върху балканския ендемит Haberlea rhodopensis (родопски силивряк), в програма Христо Ботев на БНР. Представянето му е във връзка с изпълнението на проект по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти. Снимков материал: https://www.facebook.com/hristobotevbnr/photos/a.485661621894940/734883706972729/?type=3&theater Аудио-файл: http://bnr.bg/hristobotev/post/101173374

Представяне на доц. д-р Свилен Симеонов ръководител на Лаборатория Органичен синтез и стереохимия в ИОХЦФ-БАН пред списание Българска Наука: https://youtu.be/V8qB6OSBbCc

В брой 121 на Списание Българска наука са публикувани материалите за работата на Лаборатории "Структурен органичен анализ“ в Института по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН, Интервю с Неда Анастасова, удостоена с наградата за изявен млад учен в областта на органичната химия, както материал на Проф. Петър Недков за създаването на иновативни препарати за лечение на хронични рани.

Главен асистент д-р Радостина Иванова от Лаборатория "Органични реакции върху микропорести материали" към ИОХЦФ-БАН, беше гост на 17-тото издание на поредицата „Науката решава проблеми”, организирана от списание "Българска наука" и платформата MOVE.BG (https://move.bg/). Тя представи лекция на тема, посветена на изследователската и дейност по новите подходи за опазване на околната среда, която може да бъде видяна тук: https://www.youtube.com/watch?v=BZTzTb9WU_g

Брой 120 от юни 2019 г. на списание "Българска наука" представи тематиката и развитието на фитохимичните изследвания през последните 30 години в ИОХЦФ-БАН, както и новата тематика по ин витро култивиране на лечебни и ароматични растения.

Главен асистент Калина Данова представи тематиката по развитие на ин витро клетъчни, тъканни и органови култури в ИОХЦФ-БАН: https://youtu.be/XElJofFSr-k

За Националната научна програма "БиоАктивМед" в онлайн платформа "Здравето":
https://zdrave.to/1/novi-bioaktivni-veshchestva-se-izsledvat-za-lechenie-na-altskhaymer-i-parkinson

Статия за проф. дхн П. Недков и препарата "Непролизин" във вестник "Стандарт": https://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/blgarin-szdade-lek-protiv-gangreni-388400.html?fbclid=IwAR0PMXN49lil4B3KCtY7Jg1jv2RFy6ayqdAePF72AeuoiTLpUipA_X57_o4

Представяне на дейността на ИОХЦФ-БАН за сп. „Българска наука” - видео материал:
https://www.youtube.com/watch?v=QsG2p9YKg9A

Представяне на проект “Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167) с координатор от ИОХЦФ проф. Таня Цончева пред онлайн медията OffNews:
http://nauka.offnews.bg/news/a_1/a_117882.html?preview=ok

Беседа с гл. ас. д-р Калина Данова за ин витро културите, отразена в поредицата „Науката решава проблеми”, том 14 - видео материал:
https://www.youtube.com/watch?v=fFPIiscjIW4

Представяне на тематиката за изследване на прополиса през последните 30 години в ИОХЦФ-БАН за сп. „Българска наука”: https://nauka.bg/instituta-organichna-himiya-centar-fitohimiya-ban-zanimavame-izsledvaniya

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker