начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ


 

Изследователска дейност

 

Механизъм на реакции с пренос на протон в основно и възбудено състояние. Изотопен ефект. Влияние на разтворителя. Тавтомерия на органични съединения. Вътрешно- и междумолекулно водородно свързване. Теоретични изследвания на структурата и нелинейните оптични свойства на органични съединения: недотирани и дотирани спрегнати системи. Оптични и хирооптични свойства на хелицени. Изучаване на електронната структура на органични съединения с помощта на квантово-химични подходи и сходство. Квантово-химични изчисления на ЯМР параметри. Структура на координационни съединения. Фотопротектори.

 

Персонал

ИМЕ

СТАЯ

ТЕЛЕФОН

E-МАЙЛ

220
9606-197
212
9606-126
доц. д-р Милена Спасова
219
9606-193
220
9606-197 
ас. София Славова
220
9606-197
sofia@orgchm.bas.bg
212
9606-126 
гл. ас. д-р Силвия Ангелова
107
9606-178

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker