начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА - ПЛОВДИВ

 

 

Ръководител

доц. д-р Петко Денев

Лаборатория "Биологично активни вещества - Пловдив"

бул. "Руски" № 139
Пловдив 4000, България


тел: +359 32 64 38 71
факс: +359 32 64 27 59
имейл: lbas@plov.omega.bg

Изследователска дейност

Лабораторията по биологични активни вещества – Пловдив е основана през 1982 година като филиал на Института по органична химия към БАН. Понастоящем в лаборатрията работят осем щатни служители и седем души, назначени по договор с фирма ВИТАНЕА ООД.

Основните направления в научно-изследователската дейност на ЛБАВ са:

• Изолиране, пречистване, структурна модификация и характеристика на пектинови вещества и други растителни полизахариди с биологична активност.

• Ензимна модификация на биологично активни полизахариди.

• Изследване на антиоксидантната активност на плодове, зеленчуци, билки и гъби.

• Изолиране, пречистване и характеристика на биофлавоноиди (антоцианини, катехини, флавоноли и др.) от растителни суровини.

• Хранителна химия.

• Функционални храни: получаване, анализ и медицински изследвания.

• Създаване на нови технологии за плодови сиропи и нектари съвместно с фирма ВИТАНЕА ООД.

WebSite

 

Персонал

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ


032 643140
гл. ас. д-р инж. Манол Огнянов
032 642759
гл. ас. д-р инж. Йордан Николаев Георгиев
032 642759
д-р инж. Десислава Тенева, биолог
032 642759
Даниела Клисурова, химик
Ирина Янакиева, химик
032 643140
Галина Папазян, техник
032 643140
Мариета Анастиева, техник
032 643140
доц. д-р Мария Крачанова - асоцииран член на ИОХЦФ

032 643871

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker