начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ

 

Ръководител

доц. д-р Мая Гунчева

Лаборатория "Химия и биофизика на протеини и ензими"
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9, София 1113, България

website: http://chembpe.wix.com/biochem-bg


тел. +359 2 9606 160
факс +359 2 8700 225
е-майл: maiag@orgchm.bas.bg

 

Изследователска дейност

Изолиране и структурно характеризиране на биологично важни протеини, гликопротеини, пептиди, гликопептиди и гликолипиди;

Конвенционален и ензимно катализиран синтез на биологично важни пептиди;

Фотосенсибилизиращи и флуоресцентни съединения в червената и далечната червена област на спектъра - получаване и изучаване на свойствата им за целите на диагностиката и терапията с фотодинамичен метод;

Разработване на нови области за приложения на фотодинамичния метод за дезактивиране на бактерии и вируси за медицински и екологични цели;

Флуоресцентни маркери на базата на високо-спрегнати комплексни съединения, като фталоцианини и техни производни за изучаване на структурата на протеини;

Получаване на имобилизирани биокатализатори, модификация на природни масла, изследване на антилипазна активност за медицински и козметични цели;

Изолиране и пречистване на ензими от микробен произход и тяхното приложение за хранителни и фуражни цели и в козметиката;

Pазработване на технология за получаване на белтъчни хидролизати като хранителни добавки за медицината и спорта;

Използване на флуоресцентни методи за определяне на антикоагулантна активност на биологични обекти;

Получаване и характеризиране на нови материали (хемоцианини) за предпазване от вирусни инфекции;

Определяне на антиоксидантна активност на природни обекти със спектрофотометрични и флуорометрични методи. Изследване влиянието на окислителния стрес върху свойствата на съединително-тъканни белтъци. Модифициране на известни методи за доказване на багрила и следи от кожи в археологически и музейни обекти за целите на консервационния анализ.

 

Персонал

ИМЕ

СТАЯ ТЕЛЕФОН

E-МАЙЛ

Ръководител
доц. д-р Мая Гунчева

408

9606 160
403
9606 163
доц. д-р Красимира Идакиева
216
9606 190
доц. д-р Ваня Мантарева
211
9606 181
доц. д-р Иван Ангелов
211
9606 181
417
9606 155
гл. ас. д-р Иво Димов
215
9606 199
гл. ас. д-р Мирослав Рангелов
201
9606 161
гл. ас. д-р Людмила Велкова
403
9606 163
гл. ас. д-р Данчо Йорданов
418
9606 175
гл. ас. д-р Юлияна Райнова
216
9606 190
ас. Боряна Якимова
417
9606 155
ас. Красимира Паунова
417
9606 175
ас. Венцеслав Атанасов
403
9606 163
химик Алла Бънкова
418
9606 175
химик Радостина Великова
403
9606 164
химик Пламен Христов
214
9606 174
докторант Борислава Яначкова
408
9606 160
докторант Мелиха Алиосман
210
9606 191
доц. д-р Борис Атанасов (асоцииран член на ИОХЦФ)
405
9606 123
проф. Иванка Стойнева (асоцииран член на ИОХЦФ)    
проф. дн Николай Генов (асоцииран член на ИОХЦФ)
217
9606 188
проф. дн Петър Недков (асоцииран член на ИОХЦФ)
214
9606 192

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker